Privacy

Tuinrealisaties Vierstraete is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Mattias Vierstraete is de Functionaris Gegevensbescherming van Tuinrealisaties Vierstraete. Tuinrealisaties Vierstraete verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Indien je ons wenst te contacteren betreffende je privacy dan kan dat met volgende info zowel schriftelijk, telefonisch of via e-mail.

Tuinrealisaties Vierstraete
Arthur Coussensstraat 22
8480 Ichtegem
Tel: 0494 319 328
E-mail: info@tuinrealisatiesvierstraete.be

Op deze pagina vind je de ons privacy beleid. Tuinrealisaties Vierstraete is volledig transparant en probeert je hier zo duidelijk mogelijk te informeren wat met de door jou aan ons verstrekte gegevens gebeurd. Je verklaard je akkoord met ons beleid door onze website te bezoeken en/of ons je persoonlijke gegevens geheel vrijblijvend te verstrekken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij eventueel kunnen verwerken:

• Voor- en achternaam
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• e-mailadres
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in je correspondentie of via en telefonisch contact
• Locatiegegevens
• Gegevens over jouw activiteiten op onze website
• Internetbrowser en apparaat type
• Bankrekeningnummer

Geautomatiseerde besluitvorming

Tuinrealisaties Vierstraete neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tuinrealisaties Vierstraete) tussen zit. Tuinrealisaties Vierstraete gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Windows 10 en geïntegreerde software, G Suite, WordPress en plugins, Facebook, Instagram, LinkedIN, Google+, YouTube, Pinterest, Twitter, Google Maps.

Sociale Media

Tuinrealisaties Vierstraete gebruikt sociale media om onze klanten en/of potentiële klanten informatie, beeldmateriaal en uitleg te verschaffen. Wij verwijzen naar de privacyvoorwaarden van de verschillende sociale media die we nauwlettend volgen en ook toepassen:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tuinrealisatiesvierstraete.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Tuinrealisaties Vierstraete verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Het afhandelen van jouw betaling
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
• Om goederen en diensten bij je af te leveren
• Tuinrealisaties Vierstraete verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tuinrealisaties Vierstraete bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > Minstens 10 jaar > Opname in ons klantenbestand en eventuele wettelijke verlichting voor belastingen
Personalia > 1 tot 6 maanden > Tot afhandeling opdracht
Adres > Minstens 10 jaar > Opname in ons klantenbestand en eventuele wettelijke verplichting belastingen
Contactgegevens > Minstens 10 jaar > Opname in ons klantenbestand en eventuele wettelijke verplichting belastingen

Delen van persoonsgegevens met derden

Tuinrealisaties Vierstraete verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Tuinrealisaties Vierstraete gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Tuinrealisaties Vierstraete gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tuinrealisaties Vierstraete en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@tuinrealisatiesvierstraete.be

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) en paspoortnummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tuinrealisaties Vierstraete neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan schriftelijk, telefonisch of via e-mail contact op met ons.